Aktualności | Regionalna Strategia Innowacji

Serdecznie zapraszamy klastry/inicjatyw klastrowe do zapoznania się z założeniami inicjatywy pn. European Green Technology Alliance (EGTA).

W pierwszym numerze magazynu Green Economy, ukazał się artykuł Inteligentne Mazowsze Nowe wyzwania dla Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W dniu 1 lutego 2016 r. odbyło się spotkanie grup roboczych ds. inteligentnych specjalizacji województwa mazowieckiego.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że odbędą się kolejne spotkania grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego.

1
2
3
4
 
Pozostałe wiadomościRANB - spotkanie informacyjne dot. Regionalnych ...

W dniu 25 stycznia 2016 r. odbyło się spotkanie dot. Regionalnych Agend Naukowo – Badawczych. Na spotkaniu zostały zaprezentowane założenia RANB oraz ich związek z regionalną inteligentną specjalizacją. Informacje nt. powyższej inicjatywy przedstawiła pani Małgorzata Rudnicka, Kierownik Wydziału Innowacyjności i Rozwoju w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich. W spotkaniu udział wzięło ponad 60 przedstawicieli jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw.

Załącznik:

Konsultacje systemu wyboru regionalnych klastrów ...

Zapraszamy do zgłaszania uwag i propozycji zmian do dokumentacji konkursowej dotyczącej uzyskania statusu regionalnego klastra kluczowego w województwie mazowieckim.

Regionalne Agendy Naukowo - Badawcze

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza jednostki naukowe do zgłaszania propozycji obszarów badawczych do Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB).

Srebrne Odznaki Doskonałości w Zarządzaniu ...

Z przyjemnością informujemy, że dwa klastry działające na terenie Województwa Mazowieckiego: BioTechMed Cluster Mazovia oraz Mazowiecki Klaster Chemiczny jako pierwsze w Polsce otrzymały Srebrne Odznaki Doskonałości w Zarządzaniu (Silver Label of Excellence), wydawane przez Europejski Sekretariat ds. Analiz Klastrów (ESCA). Przyznanie odznak zostało poprzedzone audytami przeprowadzonymi przez przedstawicieli ESCA na początku listopada bieżącego roku.

Spotkanie dot. systemu wyboru regionalnych ...

Serdecznie zapraszamy dnia 18 stycznia 2016 r. przedstawicieli klastrów /inicjatyw klastrowych z województwa mazowieckiego do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym dotyczącym systemu wyboru regionalnych klastrów kluczowych na Mazowszu.

Strony