Aktualności | Regionalna Strategia Innowacji

W dniach 17-18 maja w Warszawie odbędzie się międzynarodowe forum transferu technologii i ekonomii w Europie – Emirates &Europe Economic Forum.

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza konkurs o nadanie statusu Mazowieckiego Klastra Kluczowego w 2016 r.

realizację zadań w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

24 marca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się XVI posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

1
2
3
4
 
Pozostałe wiadomości



Inteligentna specjalizacja – Stan realizacji ...

W dniach 17-18 marca br. w Zegrzu odbyło się spotkanie regionów dotyczące omówienia stanu realizacji działań dla spełnienia warunków ex ante dla CT1 EFSI.

„Europejskie Nagrody Promocji ...

Zgłoszenia należy przesyłać do Urzędu Marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę Wnioskodawcy w nieprzekraczalnym terminie do 21 maja br.

European Green Technology Alliance (EGTA)

Serdecznie zapraszamy klastry/inicjatyw klastrowe do zapoznania się z założeniami inicjatywy pn. European Green Technology Alliance (EGTA).

Artykuł: Inteligentne Mazowsze - w magazynie ...

W pierwszym numerze magazynu Green Economy, ukazał się artykuł Inteligentne Mazowsze Nowe wyzwania dla Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Spotkanie grup roboczych ds. inteligentnej ...

W dniu 1 lutego 2016 r. odbyło się spotkanie grup roboczych ds. inteligentnych specjalizacji województwa mazowieckiego.

Strony