Aktualności | Regionalna Strategia Innowacji

Zapraszamy młodych naukowców i przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, którzy mogą pochwalić się innowacyjnymi produktami bądź rozwiązaniami technologicznymi i wezmą udział w rywalizacji o nagrody ufundowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Partnerów Konkursu.

czyli 6. Forum Rozwoju Mazowsza
7-8 października 2015, PGE Narodowy, Warszawa

Raport przedstawia aktualne dane na temat kondycji sektora usług opartych na wiedzy w Województwie Mazowieckim, jego potencjału oraz wskazuje dalsze kierunki rozwoju.

Przedstawia aktualną diagnozę, analizę jakościową i ilościową klastrów Mazowsza w kontekście bieżących potrzeb wzmacniania i sieciowania tych struktur jako czynników wpływających na wzrost konkurencyjności regionu.

1
2
3
4
 
Pozostałe wiadomościGala Mazowieckiego Klastra BioTechMed

W dniu 24 września 2015 r. odbędzie się Gala Mazowieckiego Klastra BioTechMed, podsumowująca projekt realizowanych w ramach Działania 1.6, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – „Rozwój Mazowieckiego Klastra BioTechMed.

Grupy robocze – wrzesień, październik 2015 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że odbędą się kolejne spotkania grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego.

Ostrołęka: Fundusze dla osób planujących ...

W trakcie spotkań przedstawione będą ogólne informacje o planowanych środkach w nowym budżecie unijnym dla osób, które planują założenie działalności gospodarczej.

Płock: Wsparcie dla osób chcących otworzyć ...

W trakcie spotkań przedstawione będą ogólne informacje o planowanych środkach w nowym budżecie unijnym dla osób, które planują założenie działalności gospodarczej.

Strony