Aktualności | Regionalna Strategia Innowacji

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że planowane spotkania rozpoczną się o godz. 10.00 w dniach:

13 stycznia 2015 r.:
Miejsce spotkania: budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy Al. Solidarności 61 (sala konferencyjna - parter).

28 stycznia 2015 r.:
Miejsce spotkania: budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa...

W dniach 18-19 grudnia 2014 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego gościł przedstawiciela regionu Walonia, pana Huguesa Labara – Dyrektora Dyrekcji ds. współpracy sieciowej przedsiębiorstw...

W związku z zamknięciem kolejnego etapu negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz stanowiskiem środowiska inicjatyw klastrowych funkcjonujących na Mazowszu wyrażającym niepokój, co do możliwości wspierania rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności...

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych Infoseminariach w ramach projektu
„Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji
...

1
2
3
4
 
Pozostałe wiadomościGrupy robocze ds. inteligentnej specjalizacji ...

Szanowni Państwo,


uprzejmie informujemy, że spotkania poszczególnych grup odbędą się w dniu
11 grudnia br.:


„Inteligentne systemy zarządzania” – godz. 9.00


„Nowoczesne usługi dla biznesu”  – godz. 13.00


Miejsce spotkania: budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy Al. Solidarności 61 (sala konferencyjna - parter).


 

„Wysoka jakość życia” – terminy ...

Szanowni Państwo,


zgodnie z decyzją grupy podjętą na spotkaniu w dniu 21 listopada br. uprzejmie informujemy, że spotkania poszczególnych podgrup odbędą się w dniu 2 grudnia br.:


„ZDROWIE” – godz. 9.00


„BEZPIECZEŃSTWO” – godz. 10.30


„PRACA I CZAS WOLNY” – godz. 12.00


„EDUKACJA” – godz.13.30

Mapa drogowa procesu wyłaniania regionalnych ...

W dniu 26 listopada br. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące koncepcji wyboru regionalnych klastrów kluczowych województwa mazowieckiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele mazowieckich inicjatyw klastrowych oraz przedsiębiorcy.

TERMINY SPOTKAŃ – Grupy robocze ds. ...

Szanowni Państwo,


uprzejmie informujemy, że spotkania poszczególnych grup roboczych odbędą się w następujących dniach:


 


18 listopada br. – „Bezpieczna żywność”;


21 listopada br. – „Wysoka jakość życia”;


24 listopada br. – „Inteligentne systemy zarządzania”;


25 listopada br. – „Nowoczesne usługi dla biznesu”.


 

Spotkanie informacyjne w zakresie polityki ...

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie uprzejmie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące systemu wyboru regionalnych klastrów kluczowych.

Strony