Aktualności | Regionalna Strategia Innowacji

Celem badania było dokonanie analizy działalności B+R przedsiębiorstw w województwie mazowieckim oraz opracowanie na jej podstawie rekomendacji dotyczących wpływu prowadzenia działalności B+R w przedsiębiorstwie na konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw w województwie mazowieckim. W ramach realizacji celu...

Rozpoczęła się szósta już edycja prestiżowego konkursu „Innowator Mazowsza 2014”. Masz młodą firmę, która stawia na innowacje? A może jesteś młodym naukowcem z nowatorskim podejściem? Jeśli tak, to dobrze się składa – ten konkurs skierowany...

W badaniu przedstawiono charakterystykę a także dokonano analizy jakościowej i ilościowej rynku instrumentów finansowych Mazowsza, w tym ich wpływu na innowacyjność regionu w kontekście inteligentnej specjalizacji Mazowsza oraz określono rekomendacje w tym obszarze.

W badaniu przedstawiono charakterystykę a także dokonano analizy trendów ilościowych i jakościowych przedsiębiorczości akademickiej Mazowsza w kontekście wpływu na gospodarkę i określenie inteligentnej specjalizacji regionu oraz wypracowano rekomendacje w tym obszarze.

1
2
3
4
 
Pozostałe wiadomościWeź udział w konkursie Nagroda Innowacyjności ...

Weź udział w konkursieNagroda Innowacyjności w Transporcie 2014   Czym jest Konkurs?   Konkurs Nagroda Innowacyjności w Transporcie 2014 organizowany jest przez Fundację Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych już po raz trzeci.

Zaproszenie do udziału na infoseminarium w ...

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza do udziału na infoseminarium w ramach projektu „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”.
Wszystkie infoseminaria są darmowe i odbywają się w dni robocze w godzinach 10-15.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, jako organizator VI edycji Konkursu „Innowator Mazowsza” ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji konkursu.

MAZOWIECKI KLASTER CHEMICZNY

W dniu 14 maja 2014 r. o godz. 11:00 w siedzibie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. odbyło się I posiedzenie Mazowieckiego Klastra Chemicznego.  Podczas spotkania podpisana została umowa partnerska przez członków klastra, reperezentujących sektor biznesu, instytyty badawcze, uczelnie wyższe oraz instytucje otoczenia biznesu i organizacje pozarządowe. Wszystkich zgromadzonych członków Klastra powitał Pan Michał Luczewski – Prezes Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, a następnie głos zabrali zaproszeni goście: p.

Raport z konsultacji społecznych projektu ...

Od 27 lutego do 3 kwietnia 2014 r. prowadzone były konsultacje społeczne, które były jednym z etapów prac
nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2007-2015. Obowiązek przeprowadzenia procesu konsultacji wynika z art. 6 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.
z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.).
Zachęcamy do zapoznania się z Raportem z konsultacji społecznych projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2014-2020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu oraz z zestawieniem uwag. Nadesłane opinie i sugestie pozwoliły uzupełnić i udoskonalić projekt Strategii przed przystąpieniem do etapu jej zatwierdzenia.

Strony