Aktualności | Regionalna Strategia Innowacji

Nadal możesz się zapisać. Twórz innowacyjne Mazowsze!

spotkanie - Zespół Zadaniowy „Zarządzanie odpadami” 27.02.15

W ramach programu COSME został ogłoszony konkurs na realizację projektów dotyczących współpracy międzynarodowej klastrów.

Głównym celem wsparcia...

1
2
3
4
 
Pozostałe wiadomości„Bezpieczna żywność” – termin spotkania ...

Informacja dotycząca spotkania grupy roboczej ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego w dniu 30 stycznia br..

Polityka klastrowa regionu Walonia

W dniach 18-19 grudnia 2014 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego gościł przedstawiciela regionu Walonia, pana Huguesa Labara – Dyrektora Dyrekcji ds. współpracy sieciowej przedsiębiorstw w Ministerstwie Walonii.

Wsparcie inicjatyw klastrowych w perspektywie ...

W związku z zamknięciem kolejnego etapu negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz stanowiskiem środowiska inicjatyw klastrowych funkcjonujących na Mazowszu wyrażającym niepokój, co do możliwości wspierania rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w ramach struktur klastrowych, Samorząd Województwa Mazowieckiego zapewnia, że możliwość wspierania inicjatyw opartych o powiązania kooperacyjne
w negocjowanym Programie zostanie zachowana. Jednocześnie należy podkreślić, że doczasowe zapisy

Infoseminarium w ramach projektu „Budowa ...

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych Infoseminariach w ramach projektu
„Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”.

 

Strony