Aktualności | Regionalna Strategia Innowacji

Konsultacje planowane są w terminie 8 września br. w Berlinie. Zgłoszenia należy przesyłać do 28 sierpnia na adres: ...

W trakcie spotkań przedstawione będą ogólne informacje o planowanych środkach w nowym budżecie unijnym dla osób, które planują założenie działalności gospodarczej.

W trakcie spotkań przedstawione będą ogólne informacje o planowanych środkach w nowym budżecie unijnym dla osób, które planują założenie działalności gospodarczej.

Województwo Mazowieckie od 2008 roku jest członkiem międzynarodowego Stowarzyszenia Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne (Stowarzyszenie NEREUS).

Agencja ds. Badań Naukowych (Research Executive Agency – REA), działająca przy Komisji Europejskiej, będzie...

1
2
3
4
 
Pozostałe wiadomościZapraszamy do udziału VII edycji konkursu!

Udział w konkursie „Innowator Mazowsza” może stać się milowym krokiem do Twojego sukcesu!

Nie zwlekaj i jak najszybciej złóż aplikację konkursową!

 

Konferencja Optoelektroniczna 7-8 października ...

Konferencja Optoelektroniczna organizowana jest przez PCO S.A. przy współudziale Wojskowej Akademii Technicznej, Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki oraz Politechniki Warszawskiej.

OTWARTY NABÓR DO GRUP ROBOCZYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie utworzył grupy robocze ds. inteligentnych specjalizacji regionu. Aktualnie grupy uzgadniają priorytetowe kierunki badań w poszczególnych obszarach specjalizacji. Nadal istnieje możliwość wzięcia udziału w pracach grup. Szczególnie zapraszamy przedsiębiorców prowadzących działalność innowacyjną lub planujących wdrażać innowacje. Wyniki pracy grup znajdą odzwierciedlenie w zasadach konkursów w ramach RPO WM 2014 – 2020. 

Strony