Aktualności | Regionalna Strategia Innowacji

Województwo Mazowieckie od 2008 roku jest członkiem międzynarodowego Stowarzyszenia Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne (Stowarzyszenie NEREUS).

Agencja ds. Badań Naukowych (Research Executive Agency – REA), działająca przy Komisji Europejskiej, będzie...

Udział w konkursie „Innowator Mazowsza” może stać się milowym krokiem do Twojego sukcesu!

Nie zwlekaj i jak najszybciej złóż aplikację konkursową!

 

...

Konferencja Optoelektroniczna organizowana jest przez PCO S.A. przy współudziale Wojskowej Akademii Technicznej, Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki oraz Politechniki Warszawskiej.

Jest to konferencja poświęcona tematom optoelektroniki, w tym termowizji oraz fotoniki, która...

1,2,3.07.15 r. - terminy spotkań grup roboczych.

1
2
3
4
 
Pozostałe wiadomościOTWARTY NABÓR DO GRUP ROBOCZYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie utworzył grupy robocze ds. inteligentnych specjalizacji regionu. Aktualnie grupy uzgadniają priorytetowe kierunki badań w poszczególnych obszarach specjalizacji. Nadal istnieje możliwość wzięcia udziału w pracach grup. Szczególnie zapraszamy przedsiębiorców prowadzących działalność innowacyjną lub planujących wdrażać innowacje. Wyniki pracy grup znajdą odzwierciedlenie w zasadach konkursów w ramach RPO WM 2014 – 2020. 

Infoseminarium w ramach projektu „Budowa ...

Zaproszenie na Infoseminaria w ramach projektu „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”.

Strony