Aktualności | Regionalna Strategia Innowacji

Nadal możesz się zapisać. Twórz innowacyjne Mazowsze!

notatka ze spotkania 24.03.15 r.

Warszawa, 31 marca 2015 r., godz. 9:00

Hotel Radisson Blu Sobieski, Pl. Zawiszy 1, Warszawa

Zapraszamy

Do udziału w konferencji zapraszamy przedsiębiorców, pracowników naukowych szkół wyższych, przedstawicieli jednostek badawczo-rozwojowych...

24.03.15 r. - spotkanie dot. RPO WM 2014 – 2020

1
2
3
4
 
Pozostałe wiadomości