Aktualności | Regionalna Strategia Innowacji

W związku z zamknięciem kolejnego etapu negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz stanowiskiem środowiska inicjatyw klastrowych funkcjonujących na Mazowszu wyrażającym niepokój, co do możliwości wspierania rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności...

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych Infoseminariach w ramach projektu
„Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji
...

Szanowni Państwo,


uprzejmie informujemy, że spotkania poszczególnych grup odbędą się w dniu
11 grudnia br.:


„Inteligentne systemy zarządzania” – godz. 9.00


„Nowoczesne usługi dla biznesu”  – godz. 13.00


Miejsce spotkania: budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa...

Szanowni Państwo,


zgodnie z decyzją grupy podjętą na spotkaniu w dniu 21 listopada br. uprzejmie informujemy, że spotkania poszczególnych podgrup odbędą się w dniu 2 grudnia br.:


„ZDROWIE” – godz. 9.00


„BEZPIECZEŃSTWO” – godz. 10.30


...
1
2
3
4
 
Pozostałe wiadomościMapa drogowa procesu wyłaniania regionalnych ...

W dniu 26 listopada br. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące koncepcji wyboru regionalnych klastrów kluczowych województwa mazowieckiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele mazowieckich inicjatyw klastrowych oraz przedsiębiorcy.

TERMINY SPOTKAŃ – Grupy robocze ds. ...

Szanowni Państwo,


uprzejmie informujemy, że spotkania poszczególnych grup roboczych odbędą się w następujących dniach:


 


18 listopada br. – „Bezpieczna żywność”;


21 listopada br. – „Wysoka jakość życia”;


24 listopada br. – „Inteligentne systemy zarządzania”;


25 listopada br. – „Nowoczesne usługi dla biznesu”.


 

Spotkanie informacyjne w zakresie polityki ...

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie uprzejmie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące systemu wyboru regionalnych klastrów kluczowych.

Inteligentna specjalizacja województwa ...

W dniu 30 października br. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie gościł kilkudziesięciu przedsiębiorców zainteresowanych ideą utworzenia grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego. Spotkanie miało charakter otwarty. Podczas spotkania przedsiębiorcy mogli zadeklarować chęć udziału w grupach, tj. „Wysoka jakość życia”, „Bezpieczna żywność”, „Inteligentne systemy zarządzania”, „Nowoczesne usługi dla biznesu”.

Światowy transport w Warszawie - Międzynarodowe ...

Przegląd oferty najlepszych firm z branży transportu i logistyki to oczywiście nie jedyna atrakcja, która czeka na gości targów Trans Poland 2014.

Strony