Aktualności | Regionalna Strategia Innowacji

Przegląd oferty najlepszych firm z branży transportu i logistyki to oczywiście nie jedyna atrakcja, która czeka na gości targów Trans Poland 2014.

Nowa perspektywa finansowa UE niesie za sobą nowe wyzwania dotyczące wspierania sfery B+R i innowacyjności. Jednym z nich jest potrzeba określenia inteligentnej specjalizacji regionu, pozwalającej na koncentrację środków i działań związanych z pobudzaniem...

Komisja Europejska, Dyrektoriat ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, organizuje w dniu 20 października 2014 r. spotkanie przedstawicieli organizacji zarządzających klastrami i sieciami.Impreza Matchmaking event – Mission for Growth to Brussels - Undertake European Cluster Collaborations...

Celem badania było dokonanie analizy działalności B+R przedsiębiorstw w województwie mazowieckim oraz opracowanie na jej podstawie rekomendacji dotyczących wpływu prowadzenia działalności B+R w przedsiębiorstwie na konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw w województwie mazowieckim. W ramach realizacji celu...

1
2
3
4
 
Pozostałe wiadomościMazowsze tętni innowacjami, we wrześniu poznamy ...

Rozpoczęła się szósta już edycja prestiżowego konkursu „Innowator Mazowsza 2014”. Masz młodą firmę, która stawia na innowacje? A może jesteś młodym naukowcem z nowatorskim podejściem? Jeśli tak, to dobrze się składa – ten konkurs skierowany jest właśnie do Ciebie. – Celem projektu jest pogłębianie współpracy między sferami biznesu i nauki. Innowacyjne rozwiązania, których z roku na rok przybywa, pozytywnie wpływają na rozwój naszej gospodarki. Dzięki konkursowi mamy okazję przekonać się, jakie pomysły rodzą się w województwie mówi marszałek Adam Struzik.

Analiza instrumentów finansowych (fundusze ...

W badaniu przedstawiono charakterystykę a także dokonano analizy jakościowej i ilościowej rynku instrumentów finansowych Mazowsza, w tym ich wpływu na innowacyjność regionu w kontekście inteligentnej specjalizacji Mazowsza oraz określono rekomendacje w tym obszarze.

Analiza przedsiębiorczości akademickiej i spin ...

W badaniu przedstawiono charakterystykę a także dokonano analizy trendów ilościowych i jakościowych przedsiębiorczości akademickiej Mazowsza w kontekście wpływu na gospodarkę i określenie inteligentnej specjalizacji regionu oraz wypracowano rekomendacje w tym obszarze.

Weź udział w konkursie Nagroda Innowacyjności ...

Weź udział w konkursieNagroda Innowacyjności w Transporcie 2014   Czym jest Konkurs?   Konkurs Nagroda Innowacyjności w Transporcie 2014 organizowany jest przez Fundację Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych już po raz trzeci.

Infoseminarium w ramach projektu „Budowa ...

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych Infoseminariach w ramach projektu
„Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”.

 

Strony