Aktualności | Regionalna Strategia Innowacji

1,2,3.07.15 r. - spotkania

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie utworzył grupy robocze ds. inteligentnych specjalizacji regionu. Aktualnie grupy uzgadniają priorytetowe kierunki badań w poszczególnych obszarach specjalizacji. Nadal istnieje możliwość wzięcia udziału w pracach grup. Szczególnie zapraszamy przedsiębiorców prowadzących...

9,11,16.06.15 r. - spotkania

Zaproszenie na Infoseminaria w ramach projektu „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”.

1
2
3
4
 
Pozostałe wiadomości