Aktualności | Regionalna Strategia Innowacji

Komisja Europejska, Dyrektoriat ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, organizuje w dniu 20 października 2014 r. spotkanie przedstawicieli organizacji zarządzających klastrami i sieciami.Impreza Matchmaking event – Mission for Growth to Brussels - Undertake European Cluster Collaborations...

Celem badania było dokonanie analizy działalności B+R przedsiębiorstw w województwie mazowieckim oraz opracowanie na jej podstawie rekomendacji dotyczących wpływu prowadzenia działalności B+R w przedsiębiorstwie na konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw w województwie mazowieckim. W ramach realizacji celu...

Rozpoczęła się szósta już edycja prestiżowego konkursu „Innowator Mazowsza 2014”. Masz młodą firmę, która stawia na innowacje? A może jesteś młodym naukowcem z nowatorskim podejściem? Jeśli tak, to dobrze się składa – ten konkurs skierowany...

W badaniu przedstawiono charakterystykę a także dokonano analizy jakościowej i ilościowej rynku instrumentów finansowych Mazowsza, w tym ich wpływu na innowacyjność regionu w kontekście inteligentnej specjalizacji Mazowsza oraz określono rekomendacje w tym obszarze.

1
2
3
4
 
Pozostałe wiadomościAnaliza przedsiębiorczości akademickiej i spin ...

W badaniu przedstawiono charakterystykę a także dokonano analizy trendów ilościowych i jakościowych przedsiębiorczości akademickiej Mazowsza w kontekście wpływu na gospodarkę i określenie inteligentnej specjalizacji regionu oraz wypracowano rekomendacje w tym obszarze.

Weź udział w konkursie Nagroda Innowacyjności ...

Weź udział w konkursieNagroda Innowacyjności w Transporcie 2014   Czym jest Konkurs?   Konkurs Nagroda Innowacyjności w Transporcie 2014 organizowany jest przez Fundację Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych już po raz trzeci.

Infoseminarium w ramach projektu „Budowa ...

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych Infoseminariach w ramach projektu
„Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”.

 

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, jako organizator VI edycji Konkursu „Innowator Mazowsza” ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji konkursu.

MAZOWIECKI KLASTER CHEMICZNY

W dniu 14 maja 2014 r. o godz. 11:00 w siedzibie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. odbyło się I posiedzenie Mazowieckiego Klastra Chemicznego.  Podczas spotkania podpisana została umowa partnerska przez członków klastra, reperezentujących sektor biznesu, instytyty badawcze, uczelnie wyższe oraz instytucje otoczenia biznesu i organizacje pozarządowe. Wszystkich zgromadzonych członków Klastra powitał Pan Michał Luczewski – Prezes Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, a następnie głos zabrali zaproszeni goście: p.

Strony