Aktualności | Regionalna Strategia Innowacji

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że spotkania poszczególnych grup roboczych odbędą się w następujących dniach:

 

18 listopada br. – „Bezpieczna żywność”;

21 listopada br. – „Wysoka jakość życia”;

24 listopada br. – „Inteligentne systemy zarządzania”;...

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie uprzejmie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące systemu wyboru regionalnych klastrów kluczowych.

W dniu 30 października br. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie gościł kilkudziesięciu przedsiębiorców zainteresowanych ideą utworzenia grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego. Spotkanie miało charakter otwarty. Podczas spotkania przedsiębiorcy mogli zadeklarować chęć udziału w grupach, tj. „Wysoka jakość życia”, „Bezpieczna żywność”, „...

Przegląd oferty najlepszych firm z branży transportu i logistyki to oczywiście nie jedyna atrakcja, która czeka na gości targów Trans Poland 2014.

1
2
3
4
 
Pozostałe wiadomościINNOWACYJNI PRZEDSIĘBIORCY poszukiwani!

Nowa perspektywa finansowa UE niesie za sobą nowe wyzwania dotyczące wspierania sfery B+R i innowacyjności. Jednym z nich jest potrzeba określenia inteligentnej specjalizacji regionu, pozwalającej na koncentrację środków i działań związanych z pobudzaniem wzrostu gospodarczego. Spełnienie warunku nałożonego przez KE wymaga zapewnienia udziału grup interesariuszy, a zwłaszcza przedsiębiorców, w procesach programowania, monitorowania

i oceny skuteczności wsparcia inteligentnych specjalizacji.

Spotkanie europejskich klastrów w Brukseli ...

Komisja Europejska, Dyrektoriat ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, organizuje w dniu 20 października 2014 r.

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI B+R PRZEDSIĘBIORSTW W ...

Celem badania było dokonanie analizy działalności B+R przedsiębiorstw w województwie mazowieckim oraz opracowanie na jej podstawie rekomendacji dotyczących wpływu prowadzenia działalności B+R w przedsiębiorstwie na konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw w województwie mazowieckim. W ramach realizacji celu głównego dokonano diagnozy aktualnego stanu działalności B+R przedsiębiorstw oraz analizy i oceny stanu ich działalności B+R w województwie mazowieckim, Obszarze Metropolitarnym Warszawy oraz jego poszczególnych subregionach. 

Mazowsze tętni innowacjami, we wrześniu poznamy ...

Rozpoczęła się szósta już edycja prestiżowego konkursu „Innowator Mazowsza 2014”. Masz młodą firmę, która stawia na innowacje? A może jesteś młodym naukowcem z nowatorskim podejściem? Jeśli tak, to dobrze się składa – ten konkurs skierowany jest właśnie do Ciebie. – Celem projektu jest pogłębianie współpracy między sferami biznesu i nauki. Innowacyjne rozwiązania, których z roku na rok przybywa, pozytywnie wpływają na rozwój naszej gospodarki. Dzięki konkursowi mamy okazję przekonać się, jakie pomysły rodzą się w województwie mówi marszałek Adam Struzik.

Analiza instrumentów finansowych (fundusze ...

W badaniu przedstawiono charakterystykę a także dokonano analizy jakościowej i ilościowej rynku instrumentów finansowych Mazowsza, w tym ich wpływu na innowacyjność regionu w kontekście inteligentnej specjalizacji Mazowsza oraz określono rekomendacje w tym obszarze.

Strony